НАШИТЕ НОВИНИ
Ежегодна Среща на GLA в Париж

АБС Шипинг взе участие в ежегодната среща на спедиторите от Global Logistics Associates (GLA) през май 2015г. в Париж. Дискутирахме с другите членове на асоциацията редица важни за индустрията въпроси, както и развитието на съвместния бизнес.