Проектни товари
Проектните товари имат специфични изисквания към навременно тръгване и пристигане, като същевременно се съблюдават всички изисквания и ограничения на сключените от клиентите договори. В АБС Шипинг имаме екип от професионалисти, специализирани в организирането на такъв проектен транспорт с неговите специфики и крайни срокове. Чрез глобалната си агентска мрежа, използвайки комбинации от различни видове транспорт (морски, речен, въздушен, шосеен, железопътен) осигуряваме най-доброто решение за Вашите специфични проектни товари:
  • Цялостна оферта към клиента от мениджъра на проекта;
  • Съдействие с правната документация, включително разрешителни, гранични и митнически формалности, подсигуряване на ескорт;
  • В тясно сътрудничество с клиента разработваме подробен проект, който покрива всички аспекти на транспорта и документацията;
  • Координация на целия процес и подаване на актуална информация, така че в случай на нужда клиентът да може да вземе адекватно решение на база точна информация.
Моля потърсете ни за консултация и оферта на и-мейл: project@abcshipping-bg.com