Полезни връзки

Global Logistics Associates (GLA):

http://www.globallogisticsassociates.com/

Национално Сдружение на Българските Спедитори:

http://nsbs.bg/en/home

Размери на морските контейнери по ISO:

http://en.wikipedia.org/wiki/Intermodal_container

CMR:

http://www.jus.uio.no/lm/un.cmr.road.carriage.contract.convention.1956.amended.protocol.1978/doc.html

Списък с UN номерата на опасните товари:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_UN_numbers

Консултационен модул за справка за тарифните кодове на стоките (ТАРИК):

http://www.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main_EN?Year=&Month=&Day

Агенция „Митници“:

http://www.customs.bg

Информационен митнически портал на Европейския Съюз:

http://ec.europa.eu/ecip/help/glossary/index_en.htm

Клаузи на коносаментите на GlobeTrans International
Основна страница на коносаментите на GlobeTrans International